FAQ

Nedan hittar du en lista över de vanligaste frågorna: 

Vad handlar EMZ.se om? - EMZ är en webbplats där du kan lagra all text online för enkel delning. Tanken bakom webbplatsen är att göra det mer bekvämt för människor att dela stora mängder text online. 

Vem kan se mina texter? - Om du skapar en offentlig text eller klistra in text kommer din text att synas för alla. 
Du kan också skapa olistade texter, dessa objekt är osynliga för andra om du inte delar länken med kollegor och vänner. 

Om du går med gratis som medlem i EMZ kan du också skapa privata texter och klistra in skyddade texter. Dessa objekt kan bara ses av dig när du är inloggad och därför är lösenordsskyddad. Sökmotorer indexerar endast offentliga texter och aldrig skyddade med lösenord.

Alla texter går att få krypterat och vi ger aldrig ut informationen till varken myndigheter eller tredje parts företag för vidare försäljning. Vi sparar inte uppgifter i servrar i Sverige och vi uppmanar aldrig att använda EMZ för att skicka meddelanden i fel syfte.